Albania (Republic of Albania)
Shqipëria (Republika e Shqipërisë)

Europe

Basics

Timezone:+01:00
IDD Code:+355
Language:Albania
Currencies:ALL
Voltage:230 V (50 Hz)
Power Plug Type:C
Power Plug Type C
F
Power Plug Type F