South Africa (Republic of South Africa)
iNingizimu Afrika (iRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika)

Africa

Basics

Timezone:UTC+2
IDD Code:+27
Language:Zulu, English
Currencies:ZAR
Voltage:230 V (50 Hz)
Power Plug Type:C
Power Plug Type C
M
Power Plug Type M
N
Power Plug Type N

Destinations